2018. január 28. vasárnap Ökumenikus Imahét 8. nap

2018.01.27 22:17

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”

(2.Mózes 15,6)

 

2018. január 28. vasárnap

Ökumenikus Imahét 8. nap

„Összegyűjti a szétszórtakat… a föld négy szélérôl.”

 

 „gyűjts össze, hogy hálát adhassunk szent nevednek…”

(Zsoltárok 106,1–14; 43–48)

 

Az üdvtörténet bibliai elbeszélése során félreismerhetetlen motívum az Úr szilárd elhatározása, hogy egy olyan népet formáljon, amelyet a sajátjának nevezhet. Az ilyen nép megformálása – szent szövetségben egyesülve Istennel – nélkülözhetetlen az Úr üdvtervéhez, Isten nevének megdicsôüléséhez és megszenteléséhez. Isten szövetséges népének arra kell törekednie, hogy megbékélt közösséggé váljon – amely önmagában is hatásos jel minden földön élô népnek arra, hogyan kell békében és igazságosságban élni.

 

A nap éneke:

JÖJJ HOZZÁM