2018. január 20. szombat

2018.01.19 20:34

2018. január 20. szombat

 

„Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem.”

(Zsoltárok 16,6) 

 

A jövõ hívogató, szívet melengetõ ígéreteit látszik az igeversben. A jelen boldogságáról, az Úr biztonságot, örömöt adó jelenlétérõl vall a zsoltár írója. Az Úr közelsége által lehet minden életkörülmény és minden élethelyzet kies hely.

 

A nap éneke:
ÜDVTELI ÉRZET

 

1.Üdvteli érzet: Jézus enyém!

Ennek felettébb örvendek én.

Örökség vár rám, mennyei rész,

Lelkem ujjongva fölfelé néz.

 

Örökre zengem ez éneket:

Jézusban leltem az üdvömet!

Boldogan vallom: Jézus enyém!

Irgalmát áldom örökre én!

 

2.Üdvteli érzet: Jézus enyém!

Isteni béke árad felém.

Igája könnyű, nyugalmat ád,

Követem híven a lábnyomát.

 

Örökre zengem ez éneket:

Jézusban leltem az üdvömet!

Boldogan vallom: Jézus enyém!

Irgalmát áldom örökre én!

 

3.Üdvteli érzet: Jézus enyém!

Életem útján áldott remény.

Pásztorom nékem, hű őrizőm,

Istentől küldött Üdvözítőm!

 

Örökre zengem ez éneket:

Jézusban leltem az üdvömet!

Boldogan vallom: Jézus enyém!

Irgalmát áldom örökre én!

 

Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.