2018. február 21. szerda

2018.02.21 11:25

2018. február 21. szerda

 

„Megismertetem szent nevemet népemmel.”

(Ezékiel 39,7)

 

Ma Isten neve nem szent. Büntetlenül veszi a szájára káromkodás formájában bárki az utcán, a tévében is. Isten tûri ezt. Igen, õ irgalmas szeretettel elhordozza e világ szidalmait. Ám eljön a nap - Ezékiel próféta errõl szól -, amikor az Úr többé már nem nézi el a gyalázkodást. Az ítéletkor nyilvánvalóvá lesz az, ami most még csak a hívõ elõtt feltáruló valóság: Isten valóban szent.

 

A nap éneke:
AZ ÚR ISTEN NAGY NEVÉNEK

Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.