2018. február 16. péntek

2018.02.16 07:39

2018. február 16. péntek

 

„Nem olyan-e az én igém, mint a tûz - így szól az Úr - vagy mint a sziklazúzó pöröly?”

(Jeremiás 23,29) 

 

Isten igéje kétszeresen is tûz. Hallod a szívedben: Nem úgy kellett volna! Mardosta-e már igazán a szívedet valami bûn? Égette-e Isten haragvó ítélete? Ha nem, össze sem törhette kemény, önzõ lényedet, hogy aztán új embert formálhasson belõle. Ha igen, akkor jött Isten második, pünkösdi tüze, amikor azt élted át: én vagyok az elveszett, de õ nekem adja új tüzét, erejét, odaadó lendületét, hogy menjek, neki éljek és szolgáljak teljes szívemmel... Hallgasd nyitott szívvel Isten szavát. Csodálatos, amikor tûz lesz az ellened, benned és általad.

 

A nap éneke:
ADJÁTOK A SZENT BIBLIÁT KEZEMBE

 

1. Adjátok a szent Bibliát kezembe!

Ez ad vigaszt a gond és baj között!

Nincs vész, mely égi szent fényét elfedje,

mióta Jézus értünk földre jött.

 

Refrén: A Bibliának hadd ragyogjon fénye,

a keskeny úton minket ez vezet!

Az Úr iránt ez indít tiszteletre:

ígéret, törvény, és a szeretet.

 

2. Adjátok a szent Bibliát kezembe!

A fáradt vándort ez enyhíti meg;

valódi ír ez bármilyen sebekre,

ez szüntet kínt, ez gyógyít beteget.

Refrén: A Bibliának hadd...

 

3. Adjátok a szent Bibliát kezembe!

Abban találom Jézus életét,

ki értem adta önmagát keresztre,

aki legyőzte lelkem ellenét.

Refrén: A Bibliának hadd...

 

4. Adjátok a szent Bibliát kezembe,

mely megmutatja a legjobb Atyát,

Ki engem bűnöst méltat kegyelemre,

és értem adta egyszülött Fiát.

Refrén: A Bibliának hadd...

 

5. Adjátok a szent Bibliát kezembe!

Hadd szívjam annak balzsamdús szavát!

Ó, hadd fakasszon ez örömkönnyekre,

s hálára az én Istenem iránt!

Refrén: A Bibliának hadd...