2018. augusztus 30. csütörtök

2018.08.30 06:45

2018. augusztus 30. csütörtök

 

„A fiú még távol volt, amikor apja meglátta õt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta õt.”

(Lukács 15,20)

 

Megrendítõ leírása ez Isten szeretetének, ahogyan szinte repesve várja haza bûnös és tékozló fiát. S a legnagyobb meglepetésünkre nincs se számonkérés, se megleckéztetés. Nem ítéli el, nem vág a fejéhez semmit… Meg lehet ezt érteni?! Nem! Ezt csak csodálni lehet. Nem tudunk olyan „távol lenni” tõle, hogy ne figyelne, ne törõdne velünk, s ne várná minden pillanatban, hogy átölelhessen minket bûnbocsátó szeretetével.

 

A nap éneke:

A TÉKOZLÓ FIÚ ÉNEKE