2018. augusztus 20. hétfő

2018.08.19 20:31

2018. augusztus 20. hétfő

 

,,Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok." 
(Róma 11:16)

 

Augusztus 20. az egyetlen igazán pozitív üzenetű nemzeti ünnepünk. Nem kapcsolódik hozzá elbukott forradalom, levert szabadságharc vagy mindaz a balsors, amely a történelmünket átszövi. Az államalapításra úgy lehetünk büszkék, hogy közben nem kell keserűséget éreznünk, nem kell vértanúkat gyászolnunk. Nagyszerű, hogy ekkor ér véget az aratás, és az új kenyeret is ekkor ünnepelhetjük.

A kenyér a magyar ember számára mindig is az életet, a megélhetést, az otthont jelentette. Kenyér név alatt általában azt az élelmiszert értjük e földön, mely testi életünk fenntartásához szükséges. Testi táplálék, vagyis átvitt értelemben kenyér nélkül nem élhet az ember. Ahogy a testnek szüksége van a táplálékra, úgy a léleknek is éppen úgy szüksége van kenyérre, hogy nőjön, fejlődjék és erősödjék.

Amilyen különbség van a test és a lélek között, olyan különbség van a testi és a lelki kenyér közt. A lelki kenyér nem fogy el, minden nemzedéket táplál és úgy is igaz, hogy elég, hogy emellett nincs szükségünk másra. Sem szentek közbenjárására, sem attrakciókra vagy önsanyargatásra, önmegváltásra.

A keresztyénség azt tanítja: higgy Jézusban és üdvözülsz. Jézus Krisztus elég, nem kell más közbenjáró és közbenjárás. Ő az élő kenyér! Táplálkozzunk vele, hiszen ma is kínálja magát nekünk! Örök életre táplál minket, az örök élet elnyeréséhez szükséges módozatokat megteremti bennünk, és boldoggá tesz örökre.
 

A nap éneke:

MINDENHATÓ KIT CSILLAGMILLIÁRD’