2018. augusztus 2. csütörtök

2018.08.02 09:04

2018. augusztus 2. csütörtök

 

„Napnyugtakor mindenki Jézushoz vitte a különféle bajokban szenvedõ betegét; õ pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította õket.” 

(Lukács 4,40)

 

Világunk felett lenyugodni készül a nap. Az elragadtatás ideje küszöbön áll. Családunk, gyülekezetünk, nemzetünk betegei testi-lelki gyógyulásra várnak. Tusakodunk értük imádságainkban? Bizonyságot teszünk elõttük a mi Urunk evangéliumáról? Beleborzongott-e már szívünk az irántuk viselt felelõsség nagyságának tudatába? Jaj, csak idõben odaérjünk még velük az áldott orvoshoz!

 

A nap éneke:

SZÁLLJON A DICSÉRET