2018. augusztus 10. péntek

2018.08.10 06:58

2018. augusztus 10. péntek

 

És hang hallatszott a felhõbõl: „Ez az én Fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok!” 

(Lukács 9,35)

 

Ez az ige arra figyelmeztet, hogy mindig mindenben Jézus legyen a példaképem. Csak Jézus Krisztus személyén, kijelentett szaván tájékozódhat Isten népe. A názáreti Jézus a Messiás. Õ a középpont. Az Isten Fiával való viszonyunkon múlik az örök életünk; a magasságos Isten rajta keresztül áraszt el kegyelmével.

 

A nap éneke:

BÍZOM BENNED URAM

 

1.Bízom benned, Uram Jézus

 Benned bízom egyedül !!!!

 Kit Te hű kegyelmed hordoz

 Az bizton üdvözül.

Refr: Bízom benned, Uram Jézus,

Te nagy kegyelmű, drága hű Megváltó,

Én bízom benned,Uram Jézus,

Igéd bíztat reá.

 

2.Mint a pásztor gyenge bárányt,

Folyvást úgy vezet kezed,

S annak, aki rád tekint csak,

Elesni nem lehet.

Refr: Bízom benned, Uram Jézus…

 

3.Gondot is viselsz Te rólam,

Hordod minden terhemet:

Hogyne bízna szívem abban,

Ki engem úgy szeret!

Refr: Bízom benned, Uram Jézus…

 

4.Bízom benned, Uram Jézus;

Add, hogy mindig így legyen:

Bízzam benned, bármi érjen;

És bízzam szüntelen.

Refr: Bízom benned, Uram Jézus…