2018. április 6. péntek

2018.04.06 08:54

2018. április 6. péntek

 

„Micsoda a halandó, hogy törõdsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?”

(Zsoltárok 8,5)

 

Sokan feltették már különbözõ hangsúllyal - valóban választ várva vagy szinte gúnyos nagyvonalúsággal - a kérdést: "Kicsoda az ember?" "Ki vagyok én, kinek lát engem az Isten?" Isten "képére és hasonlatosságára", a vele való örök közösségre alkotott teremtmény vagyok, ám én újra és újra hagyom, hogy a bûn ezt felismerhetetlenné tegye. A golgotai keresztrõl azonban kimeríthetetlenül és elzárhatatlanul érkezik a frissítõ, újjáteremtõ erõ. Ha akarom, átélhetem, hogy Uramnak valóban gondja van rám.

 

A nap éneke:

KI VAGYOK ÉN