2018. április 30. hétfő

2018.04.30 09:03

2018. április 30. hétfő

 

„Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendõ, ha hálaadással élnek vele.”

(1.Timótheus 4,4)

 

Az ember mindig mindenben válogat. Alapvetõ emberi jogunknak tartjuk, hogy megkülönböztessük a számunkra kedves, ízletes és vonzó dolgokat azoktól, amelyeket nem szeretünk, és ezekrõl véleményt is mondjunk. Már az elsõ gyülekezetekben problémát jelentett az a „véleményszabadság”, amikor egyesek a korábbi hitviláguk szerinti elõítéleteiket nem tudták összekapcsolni a Krisztusban kapott szabadsággal, sõt a hitéletükkel kötötték össze az ízlésvilágukat. A teremtettségben minden Istentõl jön. Ebbõl következik, hogy Isten minden teremtménye jó, csak hálaadással kell élni velük.

 

A nap éneke:

FOGADD EL HÁLAÉNEKEM