2018. április 28. szombat

2018.04.28 09:02

2018. április 28. szombat

 

„Megszabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az õ mennyei országába. Övé a dicsõség, örökkön-örökké.”

(2.Timótheus 4,18)

 

Ez az igevers különösen fontos üzenetet, isteni biztatást rejt: itt e földön a mi sorsunkat egyedül a Megváltóval való kapcsolat fordíthatja meg, általa van bemenetelünk az atyai házba, haza, a mennyei országba! Nem volt természetes, hogy ez így legyen! Óriási ára volt, melyet Jézus fizetett meg a Golgotán. Áldjuk õt, hogy bevisz országába, hogy polgárok lehetünk, de kérjük, hogy a mindeneknek Ura áldja meg népünk és kontinensünk sorsát is!

 

A nap éneke:

JÉZUS TISZTA LÉNYED NÉZVE

 

1.Jézus, tiszta lényed nézve,

lelkünk vágyik az égi fényre.

Jöjj a szívünket átadjuk néked,

töltsön el öröm, mennyei béke.

Világíts, világíts!

Jézus, ragyogj, töltsd be szent, égi fénnyel éltünk.

Szívünk tüzét kérünk, gerjeszd fel,

Hadd jusson el minden néphez e nagy kegyelem,

Küldd Szent Tüzed, mindenhol fény legyen!

 

2.Mért kell, ó, az éjben járnunk,

célt, reményt vajon hol találunk?

Benned, Úr Jézus, megtaláltuk ezt,

üdvünk életünk ára a kereszt.

Világíts, világíts!

Jézus, ragyogj ....

 

3.Bárcsak Krisztus égi fénye,

rólunk visszatükrözõdne!

Hadd látnák meg az emberek rajtunk,

bûnünk terhétõl megszabadultunk.

Világíts, világíts!

Jézus, ragyogj ....