2017. szeptember 26. kedd

2017.09.26 09:23

2017. szeptember 26. kedd

 

„Meg­ko­ro­ná­zod az évet ja­va­id­dal”.

(Zsoltárok 65,12)

 

A 65. zsol­tár­nak ez a cí­me: Há­la­adás lel­ki és tes­ti ja­va­kért. Cso­dá­la­tos zsol­tár egy olyan em­ber­től, aki nem­csak pa­nasz­kod­ni tu­dott, aki nem­csak a rosszat lát­ta ma­ga kö­rül, ha­nem ész­re­vet­te az Is­ten gond­vi­se­lé­sét is az éle­té­ben. Mi­lyen kü­lö­nös és szép ez a kép: Is­ten az, aki meg­ko­ro­náz­za az egész évet az ő ja­va­i­val. Légy há­lás azért, amit Is­ten­től kap­tál!

 

A nap éneke:

JÖJJ, KORONÁZZUK ŐT!

 

1.Jöjj, koronázzuk Őt! Fel szívünk dalra fel!

A győztes Bárányt zengve fönt, a menny halld énekel!

Ó, serkenj, ujjongj szív, és áldd az ég Urát,

Ki meghalt érted s mennybe hív, fel lelkem dalra hát!

 

2. Jöjj, koronázzuk Őt, a győzedelmeset,

Ki él és úr a sír fölött jött érted, elveszett.

A sírból lét fakad, mert megnyitotta Ő.

Örökké él és éltet ad, zengd Őt, ki oly dicső!

 

3. Jöjj, koronázd meg hát a szeretet Urát!

Nézd két kezét és oldalát, mit érted vertek át!

A szépség fénylik ott, az élet ott terem,

Hol hű Megváltóm áldozott, jer, áldjuk szüntelen!

 

 
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.