2017. szeptember 22. péntek

2017.09.22 09:08

2017. szeptember 22. péntek

 

„A pap aj­kai őr­zik az Is­ten is­me­re­tét, és ta­ní­tást vár­nak szá­já­ból, hi­szen az Úr kö­ve­te ő!”

(Malaklás 2,7)

 

Is­ten bo­csá­na­tá­ra szo­ru­lunk, mert nem min­dig és nem mind­nyá­jan őriz­tük, hir­det­tük az Úr is­me­re­tét! Ta­ní­tás­sal is adó­sok ma­rad­tunk sok vá­ra­ko­zó­nak! Kö­vet­ként sem kép­vi­sel­tük hi­ba nél­kül a Te­rem­tőt, Meg­vál­tót, Meg­szen­te­lőt! Uram, ir­gal­mazz ne­künk!

 

A nap éneke:

CSAK TE VAGY ÉN ISTENEM

 

CSAK TE VAGY ÉN ISTENEM