2017. szeptember 12. kedd

2017.09.12 09:49

2017. szeptember 12. kedd

 

„Ha a bű­nö­ket szá­mon tar­tod, Uram, Uram, ki ma­rad meg ak­kor?”

(Zsoltárok 130,3)

 

A Min­den­ha­tó elé reg­ge­len­ként és es­tén­ként is csak úgy áll­ha­tunk, mint a bün­te­tett elő­éle­tű az er­köl­csi bi­zo­nyít­vány­ra vár­va. Be­lát­hat­juk, va­ló­ban ir­gal­mas és ke­gyel­mes az éle­tünk Ura, ha ro­vott múl­tunk el­le­né­re meg­bo­csát, meg­bíz, meg­őriz a meg­ígért örök élet­re Jé­zus gol­go­tai ér­de­mé­ért.

 

A nap éneke:

A BŰNÖM ÁTKA VÁRT

 

A BŰNÖM ÁTKA VÁRT