2017. október 6. péntek

2017.10.06 07:51

2017. október 6. pén­tek

 

„Min­den ol­dal­ról kö­rül­fog­tál, ke­ze­det raj­tam tar­tod.”

(Zsoltárok 139,5)

 

Is­te­nem, kö­szö­nöm, hogy kö­rül­fogsz je­len­lé­ted­del, és biz­ton­ság­ban le­he­tek ná­lad. Kö­szö­nöm, hogy ke­zed áld, óv, si­mo­gat, dor­gál, s hogy te pon­to­san tu­dod, mi­kor me­lyik moz­du­la­tod­ra van szük­sé­gem. Kér­lek, légy ve­lem a mai na­pon is!

 

A nap éneke:

NAGY ISTENEM

1.Nagy Istenem, ha nézem a világot,

Mit alkotott Te szent Legyen szavad.

Ha látom én sok miljó alkotásod,

Kiket vezetsz és táplálsz egymagad.

refrén: A szívem áld, és hála tölti be,

Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!

A szívem áld, és hála tölti be,

Mily nagy vagy Te, mily nagy vagy Te!

 

2.Ha szól Igéd, és benne Rád találok

Ha láthatom, mily nagyok tetteid

Ki népedet ily gazdagon megáldod

Elhordozod, bár látod bűneit

refrén: A szívem áld, és hála tölti be...

 

3.Ha mennybe hívsz, majd mikor eléd állok

Megláthatom Te fényességedet

Ha majd reám szent arcod vet világot

Leborulok és dicsőítelek

refrén: A szívem áld, és hála tölti be...

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.