2017. október 29. vasárnap

2017.10.28 22:20

2017. október 29. vasárnap

 

„Ör­ven­dez­nek ál­ta­lad, akik sze­re­tik ne­ve­det.”

(Zsoltárok 5,12)

 

Az em­ber sok he­lyen ke­re­si az örö­möt. Az öröm ter­mé­sze­te az, hogy el­il­lan, el­mú­lik. Tár­gyi for­rá­sai el­vesz­nek, el­kop­nak. Az em­be­ri sze­re­tet­kap­cso­la­tok ad­ta öröm is el­tö­rik, vagy el­ve­szít­jük azt, aki­hez kö­tőd­tünk. Van nem mú­ló öröm? Az öröm­mel te­li élet for­rá­sa nem le­het más, csak az, aki örök­ké­va­ló, aki a sze­re­tet, tisz­ta­ság, jó­ság és igaz­ság. Őt ke­res­sük!

 

A nap éneke:

ÜDVTELI ÉRZET

 

1.Üdvteli érzet: Jézus enyém!

Ennek felettébb örvendek én.

Örökség vár rám, mennyei rész,

Lelkem ujjongva fölfelé néz.

 

Örökre zengem ez éneket:

Jézusban leltem az üdvömet!

Boldogan vallom: Jézus enyém!

Irgalmát áldom örökre én!

 

2.Üdvteli érzet: Jézus enyém!

Isteni béke árad felém.

Igája könnyű, nyugalmat ád,

Követem híven a lábnyomát.

 

Örökre zengem ez éneket:

Jézusban leltem az üdvömet!

Boldogan vallom: Jézus enyém!

Irgalmát áldom örökre én!

 

3.Üdvteli érzet: Jézus enyém!

Életem útján áldott remény.

Pásztorom nékem, hű őrizőm,

Istentől küldött Üdvözítőm!

 

Örökre zengem ez éneket:

Jézusban leltem az üdvömet!

Boldogan vallom: Jézus enyém!

Irgalmát áldom örökre én!

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.