2017. október 20. péntek

2017.10.19 21:42

2017. október 20. pén­tek

 

„Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélõk, és megtartják utasításaidat.”

(Zsoltárok 119,63)

 

A zsoltárszerzõ Isten kedvéért, Istenre nézve fordul barátsággal minden istenfélõ felé. Pedig lehet, hogy sokukban olyan vonásokat is fölfedez, amelyek miatt máskülönben nem barátkozna velük. Némelyeket talán kifejezetten ellenszenvesnek talál. Mivel azonban – hozzá hasonlóan – õk is, valamennyien istenfélõk, barátként közeledik hozzájuk, és barátnak tekinti õket. Ez nem színlelés, hanem a zsoltárszerzõ komolyan veszi, hogy az istenfélõk – különbözõségük ellenére – valamennyien testvérek, akik Isten háza népét alkotják. Ha példáját követjük, sok konfliktusnak vehetjük elejét az egyházban, a gyülekezetben.

 

A nap éneke:

Ó MINT ÖRÜL A LELKEM

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.