2017. november 9. csütörtök

2017.11.09 13:25

2017. november 9. csütörtök

 

„Ne félj, mert én veled vagyok!”

(Ézsaiás 43,5)

 

„Ne félj…” – az ószövetségi prófétai kinyilatkoztatás Jézus hangján „szól”: az Úr ugyanezekkel a szavakkal fordult Péterhez, Jairushoz, így tanította az õ „kicsiny nyáját”, ezzel nyugtatta meg a viharos tengeren halálfélelemben lévõ vagy a feltámadása után teljesen összezavarodott tanítványait. És búcsúként is ezt az ígéretet adta: „én veletek vagyok”. Szükségünk van naponként erre a megnyugtatásra, erre az ígéretre, mert semmi biztos pontot nem találunk az életben. Emberi kapcsolataink törékenyek, erõnk véges, a bajban kitartásunk kérdéses. Jézus minket sem akar reszketõ, bizonytalan, összezavarodott tanítványként látni, ezért minden napra megajándékoz bennünket egy „ne félj”-jel.

 

A nap éneke:

NE FÉLJ

engi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.