2017. november 8. szerda

2017.11.08 08:59

2017. november 8. szerda

 

„Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.”

(Náhum 1,7)

 

Jó dolog ajándékot kapni. És milyen jó lenne, ha az ember mindennap kapna ajándékot valakitõl… De hiszen a keresztény ember éppen ebben részesül! Megajándékozottak vagyunk, és napról napra „átvehetjük az ajándékot”: Isten jóságának, gondviselésének megtapasztalását. A bizonyosságot, hogy van Ura életünknek, van Megváltónk, akinél menedék vár. Ez nem „jár”, nem vehetjük meg, nem szolgálhatjuk meg, ez ajándék. Hálával és hittel kell vennünk. Ezzel szerezhetünk csak örömet Istenünknek.

 

A nap éneke:

LÉGY TE MENEDÉKEM

 

1. Légy Te menedékem, légy pajzsom, sziklám,

Oltalmam, Jézus, ha ellen tör rám!

Ha a sok baj között kínoz a kétség,

Vezess jó útra, ha eltévednék!

 

2. Légy te erősségem, légy bölcsességem,

Légy ott, ha elfogyna reménységem!

Kérlek, ne engedd, hogy gyáván elfussak,

Óvj, hogy a harcban meg ne hátráljak!

 

3. Légy az, aki naponként utat mutat,

Bátorít, hogy járjam minden utad!

Szentlelked által adj új erőt nékem,

Végzésed, terved, hogy véghez vigyem!

 

4. Nem kell soha más nékem, hiszem, tudom.

Te vagy az örömöm, boldogságom.

Mindennap megújul kegyelmed bennem,

Jézusom, lényed betölti lelkem.

engi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.