2017. november 5. vasárnap

2017.11.04 20:54

2017. november 5. vasárnap

 

„Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus.”

(1.Korinthus 3,11)

 

Az alapra sok mindent lehet építeni. Pál apostol ezt egy képpel fejezi ki: vannak, akik aranyat, ezüstöt, drágakövet, és vannak, akik fát, szénát, szalmát használnak építményükhöz. Az ítélet tüzében aztán az elõbbiek munkájának eredménye megmarad, az utóbbiaké elég. Pál ezt az egyházban az igehirdetõk és tanítók munkájára érti. A 16. századi reformáció – Pál nyomdokán haladva – újra az evangélium „aranyat érõ” tanítását helyezte középpontba: egyedül a Jézus Krisztusban való hit által, az õ megváltást szerzõ halálának gyümölcseiben részesedve, kegyelembõl részesülhetünk az üdvösségben.

 

A nap éneke:

AZON ÉPÜL SZILÁRD HITEM

 

1. Azon épül szilárd hitem,

Amit értem tett Istenem.

Egyéb eloszlik, mint a hab,

Krisztus örök kőszirt marad.

Kar: Aki bizalmat Benne vet,

Az nem fövényre épített,

Az nem fövényre épített.

 

2. Habár e szent arc elfödött,

Kegyelme vélem mindenütt.

Dúlhat vihar bármily nagyon,

E szirt fent tartja horgonyom.

Kar: Aki bizalmat Benne vet...

 

3. Ha Jézus majd ítélni jő,

Ha szól a kürt: Fel, fel, elő!

Igazsága lesz majd nekem,

Díszöltönyöm és ékszerem.

Kar: Aki bizalmat Benne vet…

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.