2017. november 3. péntek

2017.11.03 08:02

2017. november 3. péntek

 

„Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr.”

(Zsoltárok 111,4)

 

Isten nem azt akarja, hogy kegyelme és irgalma bizonyságául mindig újabb és újabb csodákat várjunk. Ugyanakkor azt is tudja, hogy néha még a legállhatatosabbak is elbizonytalanodhatnak jóindulata és szeretete felõl. Ilyenkor segítségükre siet Szentlelkével, aki a régen véghezvitt nagy csodákat idézi emlékezetükbe.

 

A nap éneke:

IRGALMAS ISTEN

Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.