2017. november 11. szombat

2017.11.11 09:09

2017. november 11. szombat

 

„És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére!”

(Filippi 2,11)

 

Hogy ne félelemmel kelljen tekintenem rá, egészen közel jött hozzám. Szelíd szeme, gyógyító keze, megtérésre hívó szava elõtt kinyílik a lelkem, és a Mindenség Urában személyes Megváltómat imádom.

 

A nap éneke:

NINCS MÁS ISTEN

engi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.