2017. március 6. hétfő

2017.03.05 21:37

2017. március 6. hétfő

 

„Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hûsége nagy! Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bûnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül.”

(2.Mózes 34,6–7)

 

Miután Mózes széttörte kõtábláit az aranyborjún, újra Isten elé kell állnia. Amikor az Úr megjelenik, ezekkel a szavakkal mondja ki a nevét: „Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten!” És valóban, a hûtlenné vált nép – ha a csapások által megtizedelve is – életben marad. A fenyítés kemény, mégis csupán jele a büntetésnek, amelyet a nép érdemel, és amely az Isten Bárányára hárul majd, aki a keresztfán a világ minden bûnének büntetését elszenvedi.

 

A nap éneke:

SZÓLJ HOZZÁM ISTENEM