2017. március 5. vasárnap

2017.03.04 21:47

2017. március 5. vasárnap

 

„Fogj munkához, az Úr legyen veled!”

(1.Krónikák 22,16b)

 

Dávid király így biztatja fiát, Salamont, hogy építse föl Jeruzsálemben Isten templomát. Ezt a templomot, melyben az Úr dicsõsége látható módon megjelent, késõbb a babiloni hadsereg lerombolta. A hetvenesztendei fogságból hazatérõk erejébõl szegényes fatemplomra futotta csak. Ennek helyén épít Heródes negyvenhat esztendei munkával új, a Salamonénál kétszer nagyobb kõtemplomot, amely nemcsak a város öröme és büszkesége lesz, de a világ hét csodája között tartják számon. Ebben a templomban maga az Úr is megjelenik az ember Jézus személyében. A város akkori népe nem ismerte fel „meglátogatása napját”, mert az ékes kövekbõl épült templomot nagyobbnak tartotta a templom Uránál, aki szolgai formában jelent meg háza oszlopcsarnokában, hogy népét pásztorként tanítsa.

 

A nap éneke:

JÖJJETEK ÁLDJUK ISTENÜNK