2017. március 4. szombat

2017.03.03 21:41

2017. március 4. szombat

 

„Tanulmányozd éjjel-nappal a törvénykönyvet, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami meg van írva benne.”

(Józsué 1,8)

 

A törvénykönyv Mózes törvényét, az Isten és népe közötti szövetség könyvét jelentette. Izrael ebből ismerhette meg a szövetség rá vonatkozó feltételét, az Isten parancsainak való engedelmességet. A velünk kötött, új szövetség záloga viszont a megfeszített Jézus Krisztus. Szüntelenül őrá kell tekintenünk, hogy sebein - mint nyitott könyvön - keresztül felismerjük bűneink súlyát és ítéletét, ugyanakkor Isten irántunk való könyörülő jóságát, bűnbocsátó kegyelmét is.

 

A nap éneke:

114. GENFI ZSOLTÁR