2017. március 25. szombat

2017.03.24 22:15

2017. március 25. szombat

 

„Jaj a pásztoroknak, akik magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak?”

(Ezékiel 34,2)

 

Jézus a Jó Pásztor. Minket is pásztori feladattal akar megbízni, de a pásztori szolgálat nagy akadálya az „én”, vagyis az óember. Aki saját magát „legelteti”, aki a ma divatos „önmegvalósításra” törekszik, az nem lehet pásztor. Mi hát a feltétel? János evangéliumának 12. része szerint vállalni kell a földbe esett gabonamag sorsát, amely elhal, és gyümölcsöt terem. Az „én” odaszánása, félreállítása, a saját érdek vagy hiúság legyõzése bizony naponkénti harcot jelent. Jézus azt mondja: aki õt követi, vegye fel a keresztjét mindennap, és akkor megkezdõdhet a gyümölcstermõ élet.

 

A nap éneke:

MINT TISZTA SZÍVŰ PÁSZTOR