2017. március 18. szombat

2017.03.17 21:50

2017. március 18. szombat

 

„Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívõket.”

(1.Korinthus 1,21)

 

Minden korban vannak, akik a világ legnagyobb „bolondságának” az igehirdetést tartják; „bolondnak” minõsítik azokat, akik templomba járnak, hallgatják az igét, és hiszik az élõ, feltámadt Krisztust. Ami a világnak értelmetlen, felesleges, bolond beszéd, az a hívõnek csodálatos bizonyosság Isten szeretetérõl. Hiszen az igehirdetés középpontjában maga Jézus Krisztus áll, s róla szólunk. Bárcsak minél többen adnák fel saját bölcsességüket, hogy – megismerve Isten üdvözítõ tervét – leboruljanak a golgotai kereszt elõtt!

 

A nap éneke:

SZENT VAGY…