2017. május 7. vasárnap ANYÁKNAPJA

2017.05.06 21:24

2017. május 7. vasárnap

ANYÁKNAPJA

 

Az asszony (Anna) ezt mondta: „Kérlek, uram! A te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az ÚRhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az ÚR teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az ÚRnak. Legyen egész életére felajánlva az ÚRnak! És ott imádták az URat.”

(1.Sámuel 1,18)

 

Anna valószínűleg nem hitt volna a fülének, ha megtudja, hogy néhány ezer évvel később évente negyvenkét millió gyermeket fognak megölni abortusz néven. Ő azok közé tartozott, akik nagyon szerettek volna gyermeket. Nem férje tehetett arról, hogy eddig nem kaptak, nem is ő, és nem is azért volt, mert nem szerették egymást. Fájdalmával az Örökkévalót kereste meg, kért magának egy gyermeket. Magának is, meg Istennek is. Hisz neki, az ő szolgálatára ajánlotta fel. Isten megadta.
A gyermek Isten ajándéka. Emlékezzünk vissza gyermekünk, gyermekeink bemutatására. Emlékszünk még a felolvasott igékre, az imádságokra?! Isten igen. Hogy mi lesz a gyermekből, rajtunk is múlik! Imádkozzunk minden édesanyáért, hogy Isten bõségesen áldja meg életüket, s jutalmazza meg a legfõbb jóval.

 

A nap éneke:

ÚGY SZERETNÉK