2017. május 5. péntek

2017.05.04 21:27

2017. május 5. péntek

 

„Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: „Ma, mielõtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Aztán kiment, és keserves sírásra fakadt.”

(Lukács 22,61–62)

 

A gyerekeknek szokták mondani, hogy Isten szeme mindent lát. Vagyis azért kell jónak lennie egy gyereknek, hogy Isten ne haragudjon rá. Péter elfelejtette ezt a mondatot, amikor megtagadta az Urat, de Jézus tekintete ráébresztette tettére. Talán mi is elfelejtjük idõnként, hogy számot kell adnunk tetteinkrõl, szavainkról. A bûn felismerése életünkben együtt jár azzal, hogy sírva fakadunk, mint Péter, de jó emlékeznünk Jézus szavaira: „Boldogok, akik sírnak, mert õk megvigasztaltatnak.” (Mt 5,4)

 

A nap éneke:

JÉZUS HŰ MEGVÁLTÓM