2017. május 25. csütörtök MENNYBEMENETEL NAPJA

2017.05.24 21:21

2017. május 25. csütörtök

MENNYBEMENETEL NAPJA

 

Krisztus mondja: „Ha felemeltetem a földrõl, magamhoz vonzok mindeneket.”

(János 12,32)

 

A mennybemenetel titka aligha önthetõ szavakba A bûneinkért a Golgota keresztjére felemeltetett Jézust (erre a kínkeserves, az emberi közösségbõl vertikálisan is kiszakító, kiközösítõ halálra utal a mai evangéliumi vers lásd még: Jn 12,33) Isten megdicsõítette, és ámuló tanítványai szeme láttára felvitte, felemelte. Jézus az Úr égen-földön, immár a testi szem számára láthatatlan, mennybemenetele után azonban akkori és mai tanítványai sem kerültek a magukra hagyottak pozíciójába. Éppen ellenkezõleg! Szentlelke által magához vonz. Fényben országol, / Még sincs tõlünk távol.

 

A nap éneke:

A MENNYBEN FENN A TRÓNUSNÁL