2017. május 23. kedd

2017.05.22 22:01

2017. május 23. kedd

 

Jézus így válaszolt: Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják.”

(Lukács 8,21)

 

Jézus fent idézett mondata minden várakozást felülmúl: az Isten Fia maga jelenti ki, hogy családtagjaivá fogad bennünket. Hogy lehetséges ez? Így, amint vagyunk? Igen, minket, bûnösöket, halálra méltókat, megkötözötteket szólít meg, és hív magához Jézus testvéri közösségbe. Igére és új életre vágyók, örvendezzünk, mert van testvérünk, védelmezõnk, óvó, szeretõ Urunk.

 

A nap éneke:

ISTEN KEGYÉBEN

 

1.Isten kegyében nem tudom, részes, hogyan levék.
Megváltva, óh mért lettem én, ki oly bûnös valék.
Refr: De azt tudom, kiben hiszek jól!
És nem szakaszt el Tõle semmi sem.
Megadja örök részemet, mikor el fog jönni Õ.

2. Én nem tudom miként adott, Isten nékem hitet,
S igéje lelkem kínjait, miként szüntette meg?
Refr: De azt tudom, kiben hiszek jól!...

3.Én nem tudom, hogy Szent Lelke,
Hogy ad oly meggyõzõdést?
Jézust Dicséri bennem és nyújt megelégedést.
Refr: De azt tudom, kiben hiszek jól!...

4.Én nem tudom, hogy mily sok öröm,
Vagy mennyi fájdalom.
Lesz még osztályrészem nekem, e földi utamon?
Refr:De azt tudom, kiben hiszek jól!...

5.Én nem tudom, hogy mikor jön el
az Úr milyen hamar.
Halállal hív e majd haza, vagy angyal ajkival?
Refr:De azt tudom, kiben hiszek jól!...