2017. május 15. hétfő

2017.05.14 21:14

2017. május 15. hétfő

 

„Akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az Úr, a te szabadítód és megváltód.”

(Ézsaiás 49,26b)

 

Mi sokszor azt hisszük, nekünk kell harcolnunk azért, hogy Isten igazsága érvényre jusson a világban: próbáljuk védeni õt, a létét bizonyítani. Apológiákat fogalmazunk meg, s közben sokszor úgy tûnik, hogy Isten mégsem áll mögöttünk. Mintha neki valami más terve lenne, mintha õ más úton szeretne eljutni hallgatóink szívéhez. Mi vitézkedünk érte, miközben õ harcol értünk. Mennyire mást takar ez a két fogalom: az egyik szavakban, a másik tettekben nyilvánul meg. Az Úr harcra indul értünk, és ha õ velünk, kicsoda ellenünk?

 

A nap éneke:

LÉGY TE MENEDÉKEM

 

1. Légy Te menedékem, légy pajzsom, sziklám,

Oltalmam, Jézus, ha ellen tör rám!

Ha a sok baj között kínoz a kétség,

Vezess jó útra, ha eltévednék!

 

2. Légy te erősségem, légy bölcsességem,

Légy ott, ha elfogyna reménységem!

Kérlek, ne engedd, hogy gyáván elfussak,

Óvj, hogy a harcban meg ne hátráljak!

 

3. Légy az, aki naponként utat mutat,

Bátorít, hogy járjam minden utad!

Szentlelked által adj új erőt nékem,

Végzésed, terved, hogy véghez vigyem!

 

4. Nem kell soha más nékem, hiszem, tudom.

Te vagy az örömöm, boldogságom.

Mindennap megújul kegyelmed bennem,

Jézusom, lényed betölti lelkem.