2017. május 1. hétfő

2017.04.30 22:04

2017. május 1. hétfő

 

„Ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!”

(Józsué 24,15)

 

Sokaknak ma sem „tetszik”, hogy az Urat szolgálják. Ki is választják hamar, hogy kit vagy mit szolgáljanak, akinek vagy amelynek azután alárendelik életüket, és akitõl vagy amelytõl függésben élnek. Józsué példamutatóan nem hagy teret kompromisszumnak. Hitelődeinktõl, de mai hitvalló kortársainktól is sokat tanulhatunk, akik „házuk népével” egyetemben az Urat szolgálták, és nem alkudtak meg politikai, egzisztenciális stb. fenyegetések hatására. Istent szolgálni, benne bízni, õt Urunknak vallani a legnagyobb jó, s ebben, a hit ajándékában mind részesek lehetünk! Isten igazságot szolgáltat népének – nem hagyja el azt, aki hittel hozzá kapcsolódik.

 

A nap éneke:

CSAK JÉZUSNAK SZOLGÁLNI