2017. június 20. kedd

2017.06.20 09:03

2017. június 20. kedd

 

Keresztelõ János így szólt: „Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket…!” (…) A sokaság pedig megkérdezte tõle: „Akkor hát mit tegyünk?” János így válaszolt nekik: „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék.” 

(Lukács 3,8.10–11)

 

Keresztelõ János életét nem a tárgyi világ töltötte be. Teveszõr ruhát viselt, sáskát és erdei mézet fogyasztott. Jézus útkészítõje arról beszél, hogy ki-ki a maga helyén, a maga körülményei között teremjen jó gyümölcsöt. A „csak” két ruhával rendelkezõ is adhat annak, akinek egy sincs! A megtérés az embert érzékennyé és nyitottá teszi embertársai szükségletei iránt. Életének középpontja többé már nem önmaga, hanem Krisztus. Ha az õ szavára figyelünk, felismerjük a „megtéréshez méltó” magatartást.

 

A nap éneke:

JÖJJ TÉRJ MEG JÉZUSHOZ