2017. június 12. hétfő

2017.06.11 21:19

2017. június 12. hétfő

 

A tanítványok megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: "Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?"

(Lukács 8,25)

 

Az ember ma már sok mindent az ellenõrzése alatt tart, mégis van, ami elõtt tehetetlenül áll, s félelemmel tölti el, ha saját korlátain túl fel-felvillan az Úristen hatalma. Megrettenti, ha látja, hogy bár Isten az ura a természet erõinek, néha nem akadályozza meg a földrengés vagy a víz pusztítását. Az ember csodálkozik, megremeg, mert érzi, milyen hatalom színe elõtt van. Mégis sokszor engedetlen, s nem hallgat Ura szavára. Vajon miért mond ellent oly gyakran a krisztusi szónak? Pedig tudja, hogy Krisztus a mindenség Urának erejével cselekszik... S miért van az, hogy míg a természet erõi azonnal engedelmeskednek az Úrnak, addig a teremtés koronája folyton engedetlen?

 

A nap éneke:

IGAZ HOGY JÉZUS ÉRTEM HALT