2017. június 11. vasárnap

2017.06.11 08:36

2017. június 11. vasárnap

 

Jézus Krisztus mondja: "Ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük."

(Máté 18,20)

 

Életünknek és egyházunk életének sokismeretlenes egyenletében van egy biztos tényezõ: Urunk jelenlétének ígérete. Egyetlen kondíció van: az õ nevében legyünk együtt. Jelenléte pedig létkérdés, jövõkérdés. Vele értelmes a jelen, vele van biztosítva a jövõ.

 

A nap éneke:

NÉZZ AZ ÚRRA NAGY HITTEL