2017. július 24. hétfő

2017.07.23 21:08

2017. július 24. hétfő

 

"Mondta Mózes a népnek: Ne féljetek... nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik rajtatok!... Az Úr hadakozik tiérettetek, ti pedig veszteg legyetek. És szólt az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám? Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el."
(2.Mózes 14,13–15)

 

Nagyon fontos, hogy higgyünk Isten szavának, és azonnal engedelmeskedjünk. Amikor Isten gondviselése azt parancsolja gyermekeinek, hogy menjenek előre, amikor Isten kész arra, hogy nagy dolgokat vigyen véghez az övéiért, akkor Sátán arra kísérti őket, hogy habozásukkal és késlekedésükkel magukra vonják az Úr nemtetszését. Isten szolgái amilyen gyorsan csak lehet, álljanak készen az indulásra és előrehaladásra, amint az isteni gondviselés megnyitja előttük az utat. Bármiféle késlekedés időt ad Sátánnak vereségük előkészítésére.

 

A nap éneke:

AZ ÚR LÉGYEN ÁLDOTT

 

Az Úr legyen áldott, nagy dolgokat tett;
leküldte a földre, kit úgy szeretett;
ó lásd, jézus érettünk halt kínhalált,
hogy megnyissa nékünk az üdv ajtaját.

/: Õ az Úr!:/ hallja ezt föld és ég!
/: Õ az Úr!:/ áldja õt minden nép!
Ó, jöjj, vár a megváltó: hû szeretet,
jöjj, adj néki hálát: nagy dolgokat tett.

Jöjj, zengj néki vígan, jöjj, áldd az Urat;
mily szent öröm az, mely az úrban vígad.
De még fényesebb lesz az égi öröm,
ha Jézusnál örvendünk majd odafönn.

Õ az Úr! ...