2017. július 10. hétfő

2017.07.09 21:17

2017. július 10. hétfő

 

„Aztán [Nehémiás] szólt: 'Ó, URAM, Mennyek Istene, Te hatalmas és félelmetes Isten, aki megtartja kifogyhatatlan szeretetszövetségét mindazokkal, akik szeretik őt és engedelmeskednek parancsolatainak, hallgasd meg könyörgésem!... Kérlek, segíts ma sikerhez, és add, hogy a király szívélyes legyen hozzám! Helyezz szívébe kegyességet irántam!” 

(Nehémiás 1,5-6.11)

 

Nehémiásnak van bátorsága sikerért fohászkodni; imádságában nyoma sincs gátlásosságnak. Imádkoztál már így valaha: „Uram, tégy sikeressé!”? Ha még nem, miért nem? Mi az, ami visszatart? – Talán egy kudarcélmény?

Nincs benne kivetnivaló, arra kérni Istent, hogy tegyen sikeressé? Ez attól függ, hogy te mit értesz siker alatt! Én azt hiszem, hogy a siker fogalmának szabatos meghatározása a következő: „hitben, szeretetben és a Szentlélek erejétől vezérelve beteljesíteni Istennek az életemre elrendelt célját, és meggyőződéssel várni az eredményeket Istentől.” Ez méltó életcél, amiért bizalommal imádkozhatsz.

 

A nap éneke:

Ó KEGYES TANÁCSADÓNK

 

1.Ó, kegyes Tanácsadónk,

Szentlélek, Vigasztalónk,

Vígy minket szent karodon

E rideg sivatagon!

Emelj föl, ha lankadunk,

Erősíts, ha fáradunk!

Felbuzdítva szólj felénk:

Nyugalomba viszlek én!

 

2.Hű Barátunk, légy közel,

Nyújts segélyt, ha vész fog el,

Hogy a kétség s félelem

Rajtunk erőt ne vegyen!

Ha a vihar közeleg,

Ha bú éri szívünket;

Felbuzdítva szólj felénk:

Nyugalomba viszlek én!

 

3.És ha vég felé megyünk,

S Kánaánba néz szemünk,

Add, hogy a mennyekben mind

Írva lássuk neveink!

Jézus vére hintve ránk,

A halál vizén visz át.

Felbuzdítva szólj felénk:

Nyugalomba viszlek én!