2017. július 1. szombat

2017.06.30 21:28

2017. július 1. szombat

 

„Isten a királyom kezdettõl fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön.”

(Zsoltárok 74,12)

 

Hitéletünkbõl és imádságainkból sokszor kimaradnak azok a visszaemlékezések, amelyek életünk egy-egy olyan pillanatára fordítják tekintetünket, amelyben különösen is megtapasztaltuk Istenünk csodáit. Ezekre nem azért van szükség, mintha Urunk olyan feledékeny lenne, hogy emlékeztetnünk kellene arra, amit tett; sokkal inkább nekünk van szükségünk e hitmélyítõ pillanatokra, amelyek alázatra is hívnak.

 

A nap éneke:

NAGY KIRÁLY