2017. január 30. hétfő

2017.01.29 21:41

2017. január 30. hétfő

 

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletrõl Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az õ csillagát, amikor feltûnt, és eljöttünk, hogy imádjuk õt.”

(Máté 2,1–2)

 

Úton járó, keresõ emberek vagyunk. Hol van Jézus? A keresõ ember legyen kérdezõ is. Kérdezd igéjében, keresd a gyülekezetet, lelkipásztorodat, hogy útbaigazítást találj! A testvéri segítség odairányít, a testvéri közösségben odatalálhatunk hozzá – mint ahogyan a bölcsek is odataláltak –, és a mi ajkunkról is felcsendülhet az imádat hangja.

 

A nap éneke:

MÍG CSAK AZ ÚR

 

MÍG CSAK AZ ÚR