2017. január 22. vasárnap Ökumenikus Imahét 8. nap

2017.01.21 21:40

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A Krisztus-hívõk egységéért

2017. január 15-22.

„Megbékélés - Kiengesztelődés - Krisztus szorongató szeretete”

(2.Korinthus 5,14–20)

 

2017. január 22. vasárnap 8. nap

 

„… béküljetek meg Istennel.”

(2.Korinthus 5,20)

 

Mi van akkor, ha…? Mi van akkor, ha a bibliai próféciák egymás után valóra válnak? Mi lenne, ha megszûnnének a há- borúk, és nem fegyverekre költenénk a pénzt, hanem az élet fenntartására? Mi lenne, ha Isten igazságossága és békéje uralkodna? Olyan béke jönne létre, amely több mint a háború hiánya. Mi lenne, ha az egész emberiség együtt ünnepelne és senki sem maradna ki belôle? Mi lenne, ha nem lenne gyász, könny és halál? Ez lenne a megbékélés csúcspontja, amelyet Isten Jézus Krisztusban hozott el. Ez maga lenne a mennyország! Naponta énekelnénk zsoltárokat, dicsérô énekeket és himnuszokat. Istent dicsôítve, mert a teremtés elérkezett végsô céljához. Ez lesz az a nap, amikor „Isten lesz minden mindenben”, amikor majd a keresztény reménységrôl, Isten uralmának teljességre jutásáról beszélnek, és a szenvedés örömre válik. Azon a napon az egyház mint Krisztus teste a maga szépségében és kegyelmében mutatkozik meg. Akárhol is gyûlünk össze, a Szentlélek által együtt énekelünk Isten beteljesedett ígéretérôl, megnyílik a menny, és az örökkévalóság dallamára táncolunk. A menny jelenlétét már most megtapasztalhatjuk azzal, hogy együtt ünnepelünk. Ezek mind alkalmat teremthetnek arra, hogy megtapasztaljuk közös hitünket és Isten országába vetett reménységünket.

 

A nap éneke:

Ó JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD