2017. január 19. csütörtök Ökumenikus Imahét 5. nap

2017.01.18 21:59

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A Krisztus-hívõk egységéért

2017. január 15-22.

„Megbékélés - Kiengesztelődés - Krisztus szorongató szeretete”

(2.Korinthus 5,14–20)

 

2017. január 19. csütörtök 5. nap

 

„… új jött létre.”

(2.Korinthus 5,17)

 

Pál találkozott Krisztussal, a feltámadott Úrral, ezáltal megújult – csakúgy, mint mindenki, aki Krisztusban hisz. Ez az új teremtés puszta szemmel nem látható, hanem a hit valósága. Isten bennünk él a Szentlélek ereje által, és megadja nekünk azt a lehetôséget, hogy a Szentháromságban életében részesüljünk. Pál azt mondja: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az…”; Jézus a feltámadással legyôzte a halált, ezért senki és semmi nem ragadhat ki minket Isten kezébôl; egyek vagyunk Krisztusban és Ô bennünk él; Krisztusban „Istenünk papjaivá és országa népévé” lettünk (Jel 5,10). Hálát adunk Krisztusnak, hogy legyôzte a halált, és az új teremtés ígéretét hirdetjük. Ez az új élet akkor válik láthatóvá, amikor engedjük, hogy az alábbi tulajdonságok formálják életünket: „könyörület, kedvesség, alázatosság, türelem”. Ezeknek ökumenikus kapcsolatainkban is láthatóvá kell válniuk. Sok egyház közös meggyôzôdése az, hogy minél inkább Krisztusban vagyunk, annál közelebb kerülünk egymáshoz.

 

A nap éneke:

Ő ÉL

 

Ő ÉL