2017. január 18. szerda Ökumenikus Imahét 4. nap

2017.01.17 22:32

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A Krisztus-hívõk egységéért

2017. január 15-22.

„Megbékélés - Kiengesztelődés - Krisztus szorongató szeretete”

(2.Korinthus 5,14–20)

 

2017. január 18. szerda 4. nap

 

„… a régi elmúlt…”

(2.Korinthus 5,17)

 

Gyakran a múltban élünk. Hasznos lehet a visszatekintés, és gyakran szükség is van rá, mert így könnyebben gyógyulhatnak az emlékek. Ugyanakkor ez meg is béníthat, és megakadályozhat minket abban, hogy a jelenben éljünk. Pál apostol üzenete felszabadítóan hat ránk: „a régi elmúlt”. A Biblia arra bátorít bennünket, hogy ôrizzük a múltat emlékezetünkben, merítsünk erôt emlékeinkbôl, és elevenítsük fel mindazt a jót, amit Isten tett. Bár a bibliai üzenet azt is sugallja, hogy engedjük el a régit, és még akkor is engedjük el, ha jó volt. Mindezt azért tegyük, hogy követni tudjuk Krisztust, és új életet éljünk Ôbenne. Ebben az esztendôben sok keresztény emlékezik Luther Márton a többi reformátor munkásságára. A reformáció ugyanis jelentôs változásokat hozott a nyugati egyház életében. Sok keresztény tett hôsies tanúságot, és sokan megújultak a keresztény életben. A Szentírás azonban arra is figyelmeztet, hogy ne csupán a múltban történtekre szorítkozzunk, hanem hagyjuk munkálkodni a Szentlelket, hogy új jövôt tárjon elénk. Olyan jövôt, amelyben legyôzhetô a megosztottság, amikor Isten népe teljes egésszé lehet.

 

A nap éneke:

EMLÉKEZZ VISSZA AZ ÚTRA

 

EMLÉKEZZ VISSZA AZ ÚTRA