2017. január 15. vasárnap Ökumenikus Imahét 1. nap

2017.01.14 21:51

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A Krisztus-hívõk egységéért

2017. január 15-22.

 

„Megbékélés - Kiengesztelődés - Krisztus szorongató szeretete”

(2.Korinthus 5,14–20)

 

2017. január 15. vasárnap 1. nap

 

„… egy meghalt mindenkiért…”

(2.Korinthus 5,14)

 

Egy meghalt mindenkiért: erre a gyökeresen új felismerésre jutott Pál apostol, amikor megtért Krisztushoz. Jézus nem csupán a saját népéért halt meg, nem csak azokért, akik az ô tanításával rokonszenveztek. Jézus mindenkiért meghalt. Mindazokért, akik a múltban éltek, vagy most a jelenben, de egyaránt azokért is, akik a jövôben fognak élni. Az evangéliumhoz hûen a századok során sok keresztény mondott le életérôl barátai javára. A meghalt Krisztussal a mi életünk régi útja a múlté lesz, és a létezés új formájába lépünk: a bôvelkedô életbe. Abba az életbe, amelyben megtapasztaljuk az isteni gondviselést, a hitet, a megbocsátást –, abba az életbe, amely a halál után is folytatódik. Ez pedig az Istenben való élet. Amikor Pál apostol Krisztus szeretetét felismerte, ez arra indította, hogy prédikálja a megbékélés örömhírét. A keresztény egyházak osztoznak abban a megbízatásban, hogy továbbadják ennek az örömhírnek az üzenetét. Fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy felekezeti megosztottságunkban miként tudjuk hirdetni a megbékélés evangéliumát?

 

A nap éneke:

JÉZUS NAGY SZERETETE

 

JÉZUS NAGY SZERETETE