2017. február 6. hétfő

2017.02.05 21:44

2017. február 6. hétfő

 

Jézus így szólt: „Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítõ emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kõsziklára alapozott.”

(Lukács 6,47–48)

 

Az ige és annak megcselekvése teszi életünket ellenállóvá, edzetté, biztonságossá. Kifejezõ a kép: leásni és mélyre hatolni. Nem mutatkozik elsõ látásra a kõszikla, az erõ, de sok tusakodás, imádság és meditáció segít életünk sziklaalapjának a megtalálásában.

 

A nap éneke:

LÉGY TE MENEDÉKEM

 

LÉGY TE MENEDÉKEM