2017. február 25. szombat

2017.02.24 22:22

2017. február 25. szombat

 

„Isten letöröl minden könnyet a szemükrõl, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé.”

(Jelenések 21,4)

 

Könny, jajszó, fájdalom, szenvedés és halál – mindez átszövi életünket, megmérgezi örömünket, tönkreteszi a harmóniát, félelemmel tölt el bennünket. Isten megígérte igéjében, hogy megszûnik majd mindaz a rossz, amelytõl most szenvedünk, és örök országában mindnyájan megvigasztalódunk. Amikor persze a bajokkal kell szembenéznünk, földhözragadt emberekként nehezen kapaszkodunk meg ebben az ígéretben. Pedig aki képes felnézni és erre az ígéretre tekinteni, erõt kaphat ahhoz, hogy elviselje a jelen pillanat szenvedéseit.

 

A nap éneke:

SZEMEM A BÉRCEKRE VETEM

 

SZEMEM A BÉRCEKRE VETEM