2017. február 1. szerda

2017.01.31 21:10

2017. február 1. szerda

 

„Eljön majd az idõ – így szól az Úr –, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban.”

(Jeremiás 23,5)

 

Eljött az idõ, megszületett az „igaz sarj”. Jeremiás is Jézust ígérte népének. Mi is õbenne látjuk a megígért királyt, már a tanítványok is így üdvözölték õt. Bölcsen uralkodik, nála van jog és igazság. Boldogok vagyunk, mert országának tagjai lehetünk, mert megszabadított minden bûntõl, a haláltól és az ördög hatalmától. Mi is kiálthatjuk a tanítványokkal együtt: „Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael Királya!”

 

A nap éneke:

VÁRJUK A NAGY NAPOT

 

VÁRJUK A NAGY NAPOT