2017. december 25. hétfő KARÁCSONY 1. NAPJA

2017.12.25 20:18

2017. december 25. hétfő

KARÁCSONY 1. NAPJA
 

,,A pásztorok visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik." 
(Lukács 2:20)


A mesék, bár szépek, sajnos nem igazak. Az evangélista Lukács tudósítása Jézus születéséről és a pásztorok útjáról a legeslegszebb történet, amelyet ember valaha is hallhat! Írók, költők, festők, zeneszerzők, alkotóművészek ezreit ihlette és ihleti meg a karácsonyi történet több mint kétezer éve. De ez vajmi keveset segítene rajtunk, ha csupán meséről lenne szó. Ám ahogyan a pásztorok leborulva áldották Istent, mert minden igaz volt, amit megüzent nekik, úgy mi is csak a dicsőítés és hálaadás ,,pozíciójából" vehetjük e híradást! Nem a legszebb mese, hanem Isten legcsodálatosabb tettének krónikája ez: Megváltót küldött, mert megígérte, és betartotta szavát.
 

A nap éneke:
HALLD E KEDVES ÉNEKET

Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.