2017. április 30. vasárnap

2017.04.29 21:50

2017. április 30. vasárnap

 

„Boldog mindenki, aki az URat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod.”

(128. Zsoltár 1.)

 

Ha Istennek volt is valamikor egy olyan kijelentése, hogy „kezed fáradságos munkájával fogod megkeresni a mindennapi kenyeredet”, a fenti ige mégis boldognak mondja azt, aki kitartóan, hűségesen végzi feladatát, amiért jogosan várja bérét. Miután a munkás megkapta azt, ami jár neki, okvetlenül szüksége van Isten áldására. Miután keze munkáját Isten áldása koronázza meg, a világ fog irigységgel tekinteni Isten emberére, mondva: „De jól megy neki, de vajon miből?” Sopánkodva, rosszindulattal spekulálnak, mert kiveszik Istent a számításból. Ebben az esetben is érvényes a szent ige, amely az első zsoltárban írva van: ,,Boldog ember az, aki... az Úr törvényében gyönyörködik... Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét... Minden sikerül, amit tesz.”

 

A nap éneke:

MILY NAGY BOLDOGSÁG

 

1.Mily nagy boldogság, öröm megnyugvás,

Jézus karjaiban jó nékem.

Égi békesség, áldott csendesség,

Jézus karjaiban jó nékem.

 

Refr: Bízom Benne (Őbenne bízom, Őbenne bízom)

az élet Véle boldogság!

Bízom Benne (Őbenne bízom, Őbenne bízom)

Nála van az örök biztonság!

 

2.Áldott vándorlás, üdvös társalgás,

Jézus jár velem az utamon.

Bátran haladok, el nem lankadok

Jézus jár velem az utamon.

 

Refr: Bízom Benne...

 

3.Oszlik félelem, bánat gyötrelem,

Jézus karja bizton véd engem.

Sátán már nem árt, nem tesz semmi kárt,

Jézus karja bizton véd engem.

 

Refr: Bízom Benne...