2017. április 3. hétfő

2017.04.02 21:47

2017. április 3. hétfő

 

„És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: „Dicsõség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”

(Lukács 2,13–14)

 

Ez a békesség, amelyet Jézus hozott, hit által nyerhetõ el. Mi is erre a békére vágyunk, de ez sokszor harcot jelent, hiszen az Istennel való béke a sátánnal való szembeszállást is követeli. Ezt a békességet azok az emberek kapják meg, akik megbánják bûneiket, és elfogadják Jézust mint Megváltót. Ma, amikor oly sokan vágynak a békére, a mi felelõsségünk, hogy imádkozzunk ezért a világért, és elmondjuk, hogy akkor lesz béke e földön, ha mindenki meghallja ezt az angyali üzenetet.

 

A nap éneke:

HÁLÁT ADVA ÁLDJUK ISTENT